BEZkontraSTU films

I directed these 3 films at my first year in Acaemy of Art and Design. It was meant to be a commercial for an artistic group „BEZkontraSTU” (“No contrast”), but the group fell apart really fast (in winter 2006/2007). Now I’m the only living member of that group.

Przedstawione tutaj 3 animacje poklatkowe są pracami z mojego I roku na ASP. Miały być stworzone jako prace reklamujące grupę „BEZkontraSTU”, jednak grupa rozpadła się bardzo szybko. Rok 2006-2007.