Daily Macarade (Codzienna Maskarada)

This movie is one of element of my diploma. I present several characters in daily situations. Heroes of those three scenes use masks to cover real emotions. It allows to cheat, lie. Those symbolic masks allow them to survive in world full of lies and hypocrisy. People who doesn’t wear it – are considered naive and gullible. Almost everyone uses masks like those in daily life.

Film „Codzienna maskarada” jest jednym z elementów mojej pracy dyplomowej. Przedstawia kilka postaci w codziennych sytuacjach życiowych. Bohaterowie trzech scenek rodzajowych wykorzystują w nich maski dla ukrycia prawdziwych emocji. Pozwala im to oszukiwać, kłamać, cieszyć się z ludzkiego nieszczęścia z przysłowiowym uśmiechem na ustach. Te symboliczne maski pozwalają im przetrwać w świecie pełnym zakłamania i obłudy. Ludzie którzy ich nie „nakładają” – są uważani za naiwnych i łatwowiernych. Prawie każdy z nas używa takich masek w codziennym życiu.